Lupusový portál je akademickým projektem, na jehož vzniku se podíleli specialisté zabývající se diagnostikou, léčbou a výzkumem systémového lupus erythematodes. Jeho cílem je přinést informace o tomto onemocnění jak pacientům a rodinným příslušníkům, tak i odborníkům a lékařům.

Tento web vznikl jako nezávislá akademická aktivita v rámci grantu Ministerstva zdravotnictví České republiky IGA NT13707. Na jeho vzniku se podíleli specialisté zabývající se diagnostikou, léčbou a výzkumem systémového lupus erythematodes (SLE). Cílem toho portálu je poskytnout informace o tomto onemocnění především pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Na našich stránkách najdete poučení o systémovém lupusu jak formou kratších textů či „kapitol“ pojednávajících o jednotlivých aspektech tohoto onemocnění, tak formou odpovědí na často kladené otázky v rámci těchto tematických okruhů. Navíc na portálu najdete i videa, ve kterých vám naši přední odborníci přiblíží problematiku SLE v „seriálu“, kde je každý díl věnovaný jednomu „lupusovému“ tématu.

Součástí webu je ale i část určená zdravotníkům, kteří o pacienty se SLE pečují. V sekci pro zdravotníky najdete například doporučení České revmatologické společnosti pro diagnostiku, monitoraci a léčbu SLE, kalkulátor pro výpočet aktivity onemocnění podle indexu SLEDAI, nebo některé dotazníky určené pro sledování pacientů se SLE. Je zde ale také například i videospot určený především praktickým lékařům, který se týká problematiky primární péče o pacienty se SLE.

Vznik tohoto portálu byl finančně podpořen z grantu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Na vzniku videospotů (technické zajištění)  a kalkulátoru pro výpočet aktivity onemocnění se podílela firma GlaxoSmithKline. Firma GlaxoSmithKline neměla žádný další vliv na obsah tohoto webu.


Hlavním odborným garantem obsahu tohoto portálu je prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP.

Nepřehlédněte


SLE: úvodní slovo revmatologa


Život s lupusem: rozhovor pacientky s rodinným terapeutem

Další videa:

Pro pacienty
Pro zdravotníky