Vstupujete na stránky, které jsou určené členům odborné lékařské veřejnosti! Beru na vědomí, že informace obsažené v této sekci pro lékařské profesionály nejsou určené pro laickou veřejnost.

POTVRZUJI ZRUŠIT

Informace pro zdravotníky

V odborné sekci naleznou především odborní pracovníci a lékaři oficiální doporučení ČRS pro diagnostiku, monitoraci a léčbu SLE, diagnostická kritéria a další dokumenty. K dispozici je dále interaktivní nástroj pro výpočet SLEDAI indexu.

Doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP

Horák P., Tegzová D., Závada J., Olejárová M., Skácelová M., Smržová. A, Žurek M.
Doporučení České revmatologické společnosti pro diagnostiku a sledování nemocných se systémovým lupus erythematodes
Česká revmatologie, 2013; 21(2): 59–70
Otevřít PDF soubor, 490 kB

Horák P., Tegzová D., Závada J., Olejárová M., Skácelová M., Smržová. A, Žurek M.
Doporučení ČRS pro léčbu nemocných se SLE
Česká revmatologie, 2013; 21(3): 110–122
Otevřít PDF soubor, 520 kB


Dokumenty a formuláře pro praxi

Kritéria ACR pro diagnozu SLE – verze dotazníku pro registr ATTRA
Otevřít PDF soubor, 180 kB

BILAG 2004 – česká verze dotazníku vytvořená pro registr ATTRA
Otevřít PDF soubor, 200 kB

BILAG 2004 – definice pojmů vytvořená pro pro registr ATTRA
Otevřít PDF soubor, 210 kB

Hodnocení SLICC – verze vytvořená pro pro registr ATTRA
Otevřít PDF soubor, 180 kB

Hodnocení SLEDAI – verze vytvořená pro pro registr ATTRA
Otevřít PDF soubor, 130 kB