Měření aktivity nemoci

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.