SLE a postižení ledvin – léčba

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA