SLE: úvodní slovo nefrologa

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA