Zapojená centra

Na obsahu tohoto portálu se podílejí odborníci ze tří předních českých pracovišť zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem systémového lupus erythematodes.

Revmatologický ústav

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Revmatologický ústav v Praze je jediným vysoce specializovaným pracovištěm v České republice, které je zaměřeno výhradně na problematiku revmatologie. Poskytuje komplexní, odbornou a superkonziliární péči, která spočívá především v diagnostice, terapii a v poskytování konziliárních služeb. Péče je zajišťována jak v části ambulantní, tak i lůžkové s 50 lůžky. Na lůžkovém oddělení ústavu jsou hospitalizováni pacienti z celého území České republiky, kteří mají obvykle složitá autoimunitní revmatická onemocnění, jež nelze zvládnout v ambulantním režimu. Dále jsou zde léčeni pacienti s těžkými formami a stadii revmatických nemocí a systémových onemocnění pojiva (revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, dermatomyositida, polymyositida, systémová skleróza, vaskulitidy). Dále RÚ zajišťuje speciální léčbu mladých pacientek se systémovým lupusem před plánovanou graviditou a během ní, včetně přípravy k porodu. Tato činnost probíhá v úzké spolupráci s porodnickým pracovištěm ÚPMD v Praze-Podolí. Jsou zde vyšetřováni nemocní léčení dlouhodobě glukokortikoidy vzhledem k riziku vývoje osteoporózy, která je zde preventivně sledována i léčena v rámci osteocentra. Konsiliárně jsou využíváni také další specialisté – imunolog, ortopéd, kardiolog, neurolog, rentgenolog, čelistní chirurg a lékař specialista FBLR (rehabilitace), kteří zabezpečují příslušná odborná vyšetření pacientů a pracují v celém odborném týmu společně s internisty a revmatology.

Fakultní nemocnice Olomouc
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

III. interní klinika FN Olomouc je široce koncipované pracoviště, které poskytuje mimo standardní péči v oblasti všeobecného vnitřního lékařství také vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v profilových oborech kliniky, tj. v nefrologii, revmatologii, endokrinologii, diabetologii a dále v problematice aterosklerózy a poruch lipidového metabolismu. Klinika plní také pedagogické a výzkumné úkoly.

Revmatologie zahrnuje:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Klinika nefrologie VFN v Praze a 1. LF UK

U nemocnice 2, 120 00 Praha 2

Klinika nefrologie  VFN v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je zaměřena zejména na diagnostiku a léčbu glomerulonefritid, renální vaskulitidy, lupusové nefritidy, renální a renovaskulární hypertenzi, amyloidózu ledvin a na dědičné nemoci ledvin. Tradiční jsou i očišťovací metody, od nejstarší hemodialýzy, přes peritoneální dialyzační program a kontinuální metody, prováděné na JIP. Od r. 1987 se rozvíjel program plasmaferetický, ve kterém dominují nemoci nervové a z interních - RPGN, vaskulitidy a hematologické (ITP, AIHA). Velký počet pacientů z chronického dialyzačního programu nejen z Prahy se u nás léčí pro nejrůznější komplikace. Pacienti s akutním selháním ledvin tvoří víc jak 20 % hemodialyzačních výkonů.

Nové metody, významné úspěchy: Účast v mezinárodních projektech (European Vasculitis Study Group, European Renal cDNA Bank), diagnostika mutací u autosomálně dominantních polycystických ledvin a vrozených tubulopatií, léčba pacientů s glomerulopatiemi novými imunosupresivy  a biologickou terapií.